Europska diorama u kolekcionarskom izdanju Ni No Kuni II puno je bolja od američke

^