EA cenzurira vlastiti broj podrške na svojim forumima

^