Costume Quest 2 još je sladak, pokušava biti što privlačniji

^