Capcom Japan koristi likove Street Fightera u policijskoj kampanji regrutovanja

^