Blizzard prepisuje dijelove Warcraft III kako bi se bolje povezao sa World of Warcraft

^