Objavljeno izdanje kolekcionara BioShock za 10. godišnjicu, uključuje statuu magarca

^