Loši načini rada za jednog igrača ograničavaju rast borbenih igara

^