Java generički niz - kako simulirati generičke nizove u Javi?

^