>

Nakon pune godine, Destiny 2 će omogućiti skupno brisanje shader-a i izmijeniti svoj sustav utovara oružja

^