Yoshitaka Amano snimio je naslovnicu za Vogue Italia

^