Što je ispitivanje komponenata ili ispitivanje modula (naučite na primjerima)

^