Za kraj smo spremili najbolje: zovem urote na Zanea u Borderlands 3

^