Ne čine ih više čudnim kao hrabri ograde Musashi

^