Nacionalna arkada za video igre u Velikoj Britaniji seli se u Sheffield u listopadu

^