Pixar žarulja je najveća kinematografska svjetiljka (donijela vam je Lampo Inc. Lampe)

^