>

Debitantska igra svakog borca ​​Super Smash Bros. Ultimate-a, rangirana je

^