Savez se danas osvećuje budući da se posljednja potraga za širenjem World of Warcraft-a uživo razvija

^