Star Wars Battlefront II, način kapitalne prevlasti, naginje se ratovima klonova

^