More lopova ima nova dostignuća u kuhanju, ribolovu, potrazi i PvP-u

^