Rijetki odustaju od planiranog 'troška smrti' za More lopova

^