Priopćenje za javnost: Dodatak za upravljanje testom, Zephyr za JIRA, sada je dostupan u oblaku

^