Poznatija lica vraćaju se u Tragove hladnog čelika IV

^