Magic: Cijene kartice Gathering rastu za neke proizvode

^