Manje od jednog dana do Smash Bros svađe: Budućnost Smash Bros.

^