Kako isključiti ili ponovo pokrenuti udaljeno računalo / računalo sa sustavom Windows 10

^