GDC 2007: Prince of Persia: Rival Swords PSP (sve najbolje stvari su na kraju)

^