Projekt EVE Online programera Nova izdiže se iz pepela Prašine 514 sljedećeg mjeseca

^