ESRB: Final Fantasy XIII ima bočne dijelove grudi

^