Capcom je u jednom trenutku radio na Mega Man Star Force 4

^