Capcom ponavlja da je pretpostavljeni projekt Mega Man 12 još uvijek u tijeku

^