Blizzard će kazniti ljude koji igraju Lucioball kao ostali likovi

^