Prema našim čitateljima, Square Enix i Nintendo su srušili E3 2019, evo opsežnog prepisa

^