8 metoda za pretvaranje cijelog broja u niz u Javi

^