Yakuzin Ichiban Kasuga je strašan tip, a njegova je priča možda tek počela

^