Kako vrijeme Avantura završava, završava se faza televizije i manje sam dijete

^