Primjeri aritmetičkih i logičkih operatora skripte ljuske Unix

^