Došlo je tona stvari u Rock Band 4 u prosincu, uključujući i Rock Band 3

^