Ponizni paket za upravljanje paradoksom lijek je od dosade

^