Proizvođač Tekkena Katsuhiro Harada postaje generalni direktor tvrtke Bandai Namco

^