Suda51 kaže da možda nećemo dobiti Više heroja 3 za 15 do 20 godina

^