SIMULACRA unosi užas u izgubljeni žanr telefona

^