SCUM me tjera da shvatim koliko je zastrašujući stvarni život

^