Privatni, sažetak, niz i konstruktori nizova u Javi

^