Persona Q2: Novi Cinema Labyrinth dolazi u Japan 29. studenog, uključuje žensku protagonisticu Persone 3

^