Najnovije Niohovo ažuriranje omogućuje vam da zaustavite igru

^