Sora iz Kingdom Hearts je posljednji DLC lik za Super Smash Bros. Ultimate

^