Važne mjerne vrijednosti i mjerenja softverskog testiranja - objašnjeno primjerima i grafikonima

^