Važne funkcije LoadRunner koje se koriste u VuGen skriptama s primjerima

^