Heroes of the Oluja dobiva bukvalno „vlak za bolove“ koji odgovara cijelom timu, kao i Muppet Mephisto

^