Budućnost je uistinu stigla: DDR radi Chocolate Rain

^